Thế giới tương tức, kiếp sống mong manh. Tình người, bao đời nay, như một nguồn năng lượng an lành, cho ta và người hoà ái, an bình và phúc lạc. Điều Thiện Nhỏ thấy cảm thức sâu xa trước nỗi đau do thiên nhiên và chính con người tạo dựng. Trước thảm cảnh do cơn bảo số 10 tàn phá Hà Tĩnh ở Việt nam và cơn bảo Harvey đổ bộ vào bang Texas ở Mỹ, Điều Thiện Nhỏ xin hướng tâm lành về những anh chị em đang gặp khó khăn nơi có bảo, dù chỉ một chút lòng. Nguyện cùng làm việc lành, cùng đi tới và đi qua!

T.N.Đ

banner