Ngày 06/05/2017, anh chị em thành viên Điều Thiện Nhỏ khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành chương trình “Có Nhau” theo kế hoạch. Điều Thiện Nhỏ vô cùng vui mừng và tri ân mọi nhân duyên tốt đẹp để chương trình hoàn thành viên mãn.

Chương trình gồm có 108 món quà (sữa và bánh) và 108 phong bì (200.000đ/phong), tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa Ninh Sơn (54 phần) và Bệnh viện đa khoa Ninh Phước (54 phần) thuộc tỉnh Ninh Thuận.

108 phần quà:  8.984.000đ

108 phong bì: 21.600.000đ

Tổng cộng: 30.584.000đ

Điều Thiện Nhỏ xin trân trọng báo cáo kết quả và niệm tâm hồi hướng mọi phúc lành đã làm được đến anh chị em thành viên, quý nhà hảo tâm, cùng chư thiện hữu đã hết lòng hỗ trợ.

Điều Thiện Nhỏ thành tâm cầu nguyện âm siêu dương thạnh, thế giới thanh bình, nhà nhà hướng thiện và người người khoẻ vui.

 Đ.T.N

banner