Sống trong cuộc đời, số đông đều từng một lần kinh nghiệm đau khổ (tinh thần hay thể xác). Có thể nói con người hoàn toàn bị động trước già, bệnh và chết của kiếp người. Tuy thế, cái mức độ đau khổ đã được kinh nghiệm đó, tuỳ vào nhân duyên phúc đức của cá nhân và tập thể, cường độ có khác nhau.

Nhìn thấy cái khổ của người, nhìn lại cái phúc lành của mình,  Điều Thiện Nhỏ thấy niệm tình thương trong tâm sinh khởi. Thương người, thương mình. Có trách nhiệm với mình, có cảm thông và muốn chia sẻ với người (đang khó khăn đau khổ) trong điều kiện mình có.

Chương trình thiện nguyện CÓ NHAU (có thông tin kế hoặch hằng năm trên www.dieuthiennho.com) là tiếng nói chân thành đáp lời tâm niệm tình thương và trách nhiệm có nhau trong tâm thức.

Cụ thể, ngày 06/05/2017 là ngày Điều Thiện Nhỏ thực hiện chương trình CÓ NHAU (tặng 108 phần quà đến bà con đang khó khăn bị bệnh tại bệnh viện). Chương trình lần này (Điều thiện nhỏ khu vực Nam Trung Bộ phụ trách thực hiện) sẽ tặng quà tại hai bệnh viện địa phương là Ninh Phước và Ninh Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Điều Thiện Nhỏ xin thông tin về việc thực hiện chương trình CÓ NHAU đến với quý thiện hữu, nhà hảo tâm và anh chị em gần xa với tâm chân thành kêu gọi cùng chia sẻ với nhau trong điều kiện của mình. Chia sẻ với người cũng là làm phúc cho mình. Rất chân thành và rất trân trọng mọi góp sức sẻ chia.

Thông tin hỗ trợ trực tuyến:

http://www.dieuthiennho.com/index.php/ket-noi/78-ho-tro-truc-tuyen

Thông tin hỗ trợ trực tiếp:

http://www.dieuthiennho.com/index.php/ket-noi/79-dong-gop

 

 

Chân thành,

 Rừng Neem, 13/04/2017

Thầy NHUẬN ĐẠT

 

banner