Đã từ rất lâu, Thầy Nhuận Đạt tác ý về một tập hợp những cá nhân có tâm lành (Điều Thiện Nhỏ), muốn làm những việc thiện trong khả năng của mình. Ngày 01/01/2017, nhân duyên thành tựu vừa đủ, Điều Thiện Nhỏ ra đời trong không khí hoan hỷ tại Thất Thiện Thệ (Sugata Monastery), Phan Rang, Việt Nam.

     Dưới đây là danh sách những thành viên (ghi lại để kỷ niệm) trong ngày hoan hỷ Điều Thiện Nhỏ ra đời:

     Nhân lành đưa đến quả lành. Nguyện đi tới cùng nhau.

 

Thầy Nhuận Đạt

 

 

 

banner