Nhân ngày ra mắt Điều Thiện Nhỏ khu vực Nam Trung Bộ (06/04/2017), Điều Thiện Nhỏ hoan hỷ có thêm những thành viên cùng chung ý thức về việc thiện lành, hướng đến sự tốt đẹp hơn của chính cá nhân, người thân và thế giới.

Đã từ rất lâu, Thầy Nhuận Đạt tác ý về một tập hợp những cá nhân có tâm lành (Điều Thiện Nhỏ), muốn làm những việc thiện trong khả năng của mình. Ngày 01/01/2017, nhân duyên thành tựu vừa đủ, Điều Thiện Nhỏ ra đời trong không khí hoan hỷ tại Thất Thiện Thệ (Sugata Monastery).

banner