a. Định nghĩa:

1. Điều thiện nhỏ (Simple Merits) là một tập hợp những cá nhân có tâm hướng thiện, mong ước làm những điều lành hướng đến an vui hạnh phúc cho mình và muôn loại.
2. Điều thiện nhỏ làm những điều thiện trong giới hạn có thể của chính mình.

b. Mục đích:

1. Khuyến thiện, sống khoẻ, đi tới những niềm vui an lành.

c. Lối sống:

1. có ý thức chánh niệm, tập Hỷ-xả-từ-bi.

d. Hạnh nguyện:

1. Từ thiện: An ủi tinh thần, chia sẻ tịnh tài và tịnh vật đến với người có duyên đang khó khổ, cũng như hỗ trợ cho các anh chị em học sinh sinh viên gặp khó khăn về tài chính trong điều kiện có thể.
2. Xuất bản: khuyến khích viết và xuất bản những tác phẩm có nội dung hướng thiện, hướng đến hoà bình hạnh phúc chung.
3. Thiền: Tổ chức và hướng dẫn các lớp tĩnh tâm (Thiền), khích lệ một đời sống quân bình.

e. Điều kiện tham gia:

1. Có nhiệt tâm hướng thiện.
2. Tự nguyện

f. Tài chính:

1. Các thành viên đóng góp (trong điều kiện có thể)
2. Nhận sự đóng góp hợp pháp của cá nhân và đoàn thể có thiện tâm.

g. Logo (biểu tượng): Như trên www.dieuthiennho.com

h. Slogon: Thắp lên đèn lành trong đêm (Light up the light of compassion)

k. Liên lạc:

1. Face: fb.me/dieuthiennho
2. Web: www.dieuthiennho.com 

i. Cơ cấu nhân sự:

1. Cố vấn
2. Nhóm trưởng
3. Phó nhóm trưởng (đại diện khu vực)
4. Thư ký
5. Thủ quỷ
6. Ngoại vụ
7. Thành viên

Ghi chú:

1. Như trên là những giá trị đơn giản làm nền tảng cho hướng hoạt động và sự gắng kết của Điều Thiện Nhỏ. Theo thời gian và hoàn cảnh, các giá trị chung có thể được bổ sung cho thích hợp.

2.  Mỗi 5 năm một lần, nhân sự trong cơ cấu nhân sự sẽ được bầu lại.

 

banner