Nhân dịp Tết Tây (01/01/2017), những thành viên đầu tiên của Điều Thiện Nhỏ (Sài gòn) thăm Thất Thiện Thệ, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, làm từ thiện và trồng cây lưu niệm. Chuyến đi thật vui và ấm áp tình yêu thương con người. Đặc biệt, các thành viên nhỏ tuổi của Điều Thiện Nhỏ tham gia vào buổi niệm kinh và tĩnh tâm, làm cho thế giới tinh thần của các thành viên thêm hoa và hương hướng thiện. Mong người người có đủ duyên lành làm việc thiện, vì ta, người và muôn loại chúng sinh.

 

T.N.D

 

banner