Một ngày giỗ tổ Hùng Vương thật đẹp (mùng 10 tháng 3), thành viên Điều Thiện Nhỏ đã mua cây và trồng tại chùa Thiện Thệ, Phan rang, góp một tâm lành nho nhỏ vào việc làm giảm sự nóng lên của trái đất. Cầu mong số đông cùng có ý thức gìn giữ trái đất xanh và sạch, vì một môi trường sống tốt lành cho tự thân, gia đình và xã hội.

banner