Một ngày tốt lành và nhiều ý nghĩa, thành viên thuộc Điều Thiện Nhỏ đã thăm và tự mua cây trồng tại Chùa Am, thuộc núi Văn núi Vũ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ước nguyện người người đều trồng cây, nhà nhà đều trồng cây, vì một môi trường trong lành cho ta, người ta thương và nhân thế.

T.N.Đ

banner