Phúc tự mình tạo, nghiệp tự ta làm. Bố thí thì có phúc, tham lam thì nghiệp dầy. Thật là phúc duyên cho người biết làm việc thiện, thật phúc lành cho ai biết thương người. Cầu nguyện ngày càng thêm nhiều người biết thương người và chia sẻ, cùng nhau góp một bàn tay cho thế giới ta sống tốt đẹp hơn.

(Rừng Neem)

banner