Nhà cây hồng cùng với anh chị em (có cả người dân tộc) xây cây cầu nhỏ cho bà con đi nương rẩy thuận lợi hơn. Cây cầu không lớn, nhưng là cả một tấm lòng. Người góp công, người góp của, xây cầu cho nhau.

 

(Nhà cây hồng, Lạc Dương, Lâm Đồng, ngày 28 tháng 2, năm 2015)

 

 

banner