Có một thế giới, nơi ấy không còn tính toán, hận thù, đó là thế giới của lòng từ ái, mà biểu hiện của nó là những hiến tặng bình dị.

Người hiểu biết nhân quả, có lòng từ ái, những hành động hiến tặng của họ thật bình dị, nhưng mang đến sự ấm áp không nhỏ cho tha nhân và phúc lạc lớn lao cho chính mình.

Trong thế giới có khổ đau, thù hận, sợ hãi, ganh tỵ, tham lam này, thật phúc đức cho người biết làm điều thiện, và cũng thật may mắn cho ai hoan hỷ với việc thiện lành.

Nguyện điều lành ngày càng thêm lớn. Điều không lành ngày một nhỏ đi. Chiến tranh nguội tàn trong tâm thức, hòa bình có mặt trong những trái tim.

                                                                      

(Rừng Neem)

banner